CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin về quyền riêng tư của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối và cam kết chỉ sử dụng thông tin cho dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.

 

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

 • Để đăng ký sử dụng dịch vụ tại website, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bao gồm:
  • Về thông tin cá nhân: họ và tên, ngày tháng năm sinh, danh xưng.
  • Về thông tin liên hệ: số điện thoại di động, điện thoại bàn, email, số fax, địa chỉ nhà ở, cơ quan...
 • Dữ liệu được thu thập bằng cách khách hàng đăng ký thành viên, cung cấp qua điện thoại hay đến trực tiếp văn phòng

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

 • Những thông tin mà khách hàng cung cấp sẽ được chúng tôi lưu trữ để phục vụ nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng được tốt hơn, như:
  • Hỗ trợ bạn khi thực hiện dịch vụ
  • Xử lý đơn hàng
  • Giải đáp thắc mắc
  • Bảo hành, giải đáp thắc mắc hậu dịch vụ
 • Chúng tôi cũng sử dụng thông tin khách hàng trong bộ phận nội bộ công ty như bộ phận chăm sóc khách hàng, chương trình khuyến mãi, thăm dò ý kiến khách hàng...
 • Ngoài ra chúng tôi không mua bán trao đổi thông tin cho bất cứ tổ chức cá nhân nào
 • Trường hợp phải chia sẻ thông tin theo yêu cầu của cơ quan chính phủ thì chúng tôi thực hiện theo đúng pháp luật của Việt Nam
 • Trong quá trình sử dụng khách hàng có quyền thay đổi, cập nhật lại hay huỷ thông tin đã cung cấp trước đó

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu giữ và bảo mật an toàn trên máy chủ của chúng tôi.

 

NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Người sử dụng cho các đối tượng sau:

 • Các đối tác vận chuyển: Thông tin của khách hàng có thể được chia sẻ với các đối tác vận chuyển nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ vận chuyển. Các đối tác vận chuyển sẽ liên hệ với khách hàng sử dụng dịch vụ theo các thông tin do khách hàng đăng ký để nhận hàng hóa và vận chuyển tới địa chỉ Người nhận theo yêu cầu.
 • Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của các cơ quan này
 • Ban quản trị website, bộ phận kinh doanh, bộ phận Chăm sóc khách hàng và các cá nhân được phân công thực hiện các công việc có liên quan: Việc tiếp cận thông tin của các đối tượng này nhằm cung cấp dịch vụ cũng như hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi
 • Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của khách hàng: Ngoài các tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba khi khách hàng đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy

ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Hộ kinh doanh Hoàng Hữu Đào
 • Người đại diện: Hoàng Hữu Đào
 • Địa chỉ: 60 Phan Chu Trinh, phường Trường An, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0903.95.1516

PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Bạn có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ trực tiếp hoặc thông qua điện thoại, email tới chúng tôi.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

 • Thông tin cá nhân của khách hàng được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo quy định của pháp luật. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chính khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác
 • Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ chính khách hàng đó
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tin tặc tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho bạn được biết.

CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân của mình cho Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm phản hồi lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin
 • Các bước thực hiện như sau:
  • Bước 1 - Tiếp nhận khiếu nại: Khách hàng gửi khiếu nại cho chúng tôi theo các kênh như email, điện thoại hoặc gửi văn bản trực tiếp đến. Bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi có trách nhiệm tiếp nhận và yêu cầu khách hàng nêu rõ nội dung khiếu nại và cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan
  • Bước 2 - Xác minh nội dung khiếu nại: Sau khi tiếp nhận, Bộ phận CSKH sẽ căn cứ trên nội dung khiếu nại, thực hiện phân loại và chuyển nội dung khiếu nại đến Bộ phận phụ trách để xử lý
  • Bước 3 - Tổng hợp kết quả xử lý khiếu nại và thực hiện phản hồi cho khách hàng (gọi điện thoại và/hoặc gửi email cho khách hàng)

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

zalo